SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše

Pred-investicijsko 4E vrednotenje načrtovanih stavb in/ali Optimizacija IDP, PGD ali PZI

 

Če potrebujete tehtne podkrepitve pri sprejemanju odločitev v vezi z načrtovano gradnjo, lahko pomagamo s strokovnimi izračuni na naslednjih področjih:

E1 Esenca - predstavlja impulz in občutek za oblikovanje prostora in stavbe - je povezana s količinami vgrajenih materialov, zahtevnostjo izvedbe, funkcionalnostjo, vzdrževalnimi stroški in ohranjanjem vrednosti stavbe ter ožje soseščine. Včasih majhna sprememba omogoči nižji vložek ali boljšo izkoriščenost vloženih sredstev. V kolikor ne najdemo možnih izboljšav, se boste z večjim zaupanjem ravnali po obstoječih načrtih

E2 Ekologija - Sodelujemo z IBÖ - Inštitutom za gradbeno biologijo iz Avstrije. Delamo s priznanim programom in mednarodno bazo materialnih podatkov. Ekološki izračun nam pokaže ogljični odtis in eko točke načrtovane stavbe in nam omogoči spreminjanje sestavov načrtovane stavbe. Lahko pripravimo več primerljivih variant izvedbe stavbe in strokovno utemeljena priporočila za končni izbor materialov in sistemov gradnje načrtovane hiše. 

E3 Ekonomija - Že v fazi idejnega projekta lahko izdelamo realno investicijsko oceno in to za več variant. V povezavi z energetskim izračunom ter dinamičnim izračunom stroškov kapitala in obratovalnih stroškov, pripravimo gospodarnostni izračun, ki nam in vam jasno pokaže v katero varianto, se "splača" vlagati ter v kakšnem času, se naložba pokrije in povrne.

E4 Energija - PH Design in PHPP sta orodji za 3D CAD zajem količin ter za energetski izračun načrtovane stavbe. Razkrijeta šibka mesta ovoja stavbe in strojnih inštalacij ter možnosti izboljšav. PHPP izračun nazorno pokaže ali stavba je ali ni pasivna oz. koliko je stavba energetsko varčna. Pokaže vse deležnike energetskih izgub in njih medsebojno razmerje. Lahko izvedemo primerjave različnih variant z ustreznimi strokovnimi priporočili

 

Ponujamo celo "4E analizo", lahko pa naročite le posamezni del. Je uporabna v primerih preverjanja prejetih načrtov v smislu pridobitve neodvisnega DRUGEGA MNENJA, kot tudi pri OPTIMIZACIJI nameravane naložbe. 

 

Every day topics based on commitment:

We are obliged to sustainable planning and building of unique and individual living and working space in order to provide harmonious being of humans in material and non-material world.

Iskalni nizi: montažna gradnja, pasivne hiše, SMARTLiving, drugo mnenje, revizije, zrakotesnost, blower door, projektno vodenje, Samooskrbne skupnosti, naravni materiali, ekologija, zdravo bivanje, krizni managemend, vodenje, optimizacija procesov, lesena gradnja, PMD Golob, Lesnegradnje, projektiranje, proizvodnja hiš, passivhaus, revitalizacija, sanacija, ekosklad , pasivne hiše, zrakotesno, phpp, blower door, energetska izkaznica, naravni gradbeni materiali, les, slama, celuloza, parketi, fasade, opaž, izolacija, macesen, energetske sanacije, obnove, športni pod, montažne, DRUGO MNENJE

Koroška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija