SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše
Predstavljajo se tisti, ki svoje znanje in energijo združujejo v skupnih trajnostnih projektih 

področje: vodenje zavoda, upravljanje projektov, prijave na razpise, socialna ekonomija, osebnostni razvoj

Jolanda Lešnik

PROaktivni pogled:  "EKONOMIJA ni ustvarjanje dobička, je usmeritev k ustvarjanju blagostanja"
Ali je PROaktivnost pomembna ? Ali vas zanima:
 • kako se pripravijo in vodijo projekti za različne razpise in za izpeljavo poslovne zamisli
 • ​viri financiranja (subvencije, krediti) politike in posebnosti v EU območju in v Sloveniji
 • potenciali, ustvarjalnost, aktivnosti, razvoj za zavestno ustvarjanje  osebne in poslovne poti
 • zavestno upravljanje z energijami do smiselnih učinkov

področje: energetsko svetovanje, načrtovanje, gradnja, obnova objektov

Peter Golob

PROSTOR - HIŠA je človeku "tretja koža", ki močno vpliva na kakovost njegovega bivanja in delovanja.​
Ali je pomembno kakšna je hiša ? Vas zanima:
 • kako hišo oblikovati, da bo lepa in funkcionalna ter najprimernejše umeščena v okolje
 • kakšni materiali so/bodo  vgrajeni in uporabljeni
 • zrakotesnost ali kje hiša nekontrolirano pušča
 • kdaj, kako in po kakšni ceni obnoviti hišo
 • mnenje strokovnjaka, glede vaših dilem pri gradnji ali obnovi stavb

področje: oblikovanje notranjega prostora in opreme; projektna skupina: SL Kit, samooskrba

Vesna Mitrović

Vesna je diplomantka Visoke šole za oblikovanje in design v Ljubljani, svoje znanje pa izpopolnjuje tudi na Višji lesarski šoli v Mariboru. Pridobljena strokovna znanja prenaša s prefinjenim okusom in tankočutnostjo do uporabnika v bivalne in delovne prostore.

Please reload

 • c-linkedin
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 
 
 

Every day topics based on commitment:

We are obliged to sustainable planning and building of unique and individual living and working space in order to provide harmonious being of humans in material and non-material world.

Iskalni nizi: montažna gradnja, pasivne hiše, SMARTLiving, drugo mnenje, revizije, zrakotesnost, blower door, projektno vodenje, Samooskrbne skupnosti, naravni materiali, ekologija, zdravo bivanje, krizni managemend, vodenje, optimizacija procesov, lesena gradnja, PMD Golob, Lesnegradnje, projektiranje, proizvodnja hiš, passivhaus, revitalizacija, sanacija, ekosklad , pasivne hiše, zrakotesno, phpp, blower door, energetska izkaznica, naravni gradbeni materiali, les, slama, celuloza, parketi, fasade, opaž, izolacija, macesen, energetske sanacije, obnove, športni pod, montažne, DRUGO MNENJE

Koroška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija