SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše

Od IDEJE do NAČRTA

 

Tako, kot je dober načrt osnova za dober izdelek, je dobra ideja in dober projektantski tim osnova za dober načrt!

 

Izvajamo interdisciplinarne projektantske storitve, ki so potrebne pri stanovanjski gradnji, kot npr.:

 • Geomantsko vrednotenje zemljišč z izdelavo predlogov pozidave za sonaravno bivanje

 • Preverjanje prostorskih pogojev občine in zakonodajalca za določeno zemljišče

 • Izdelava idejnih zasnov (IZ) in idejnega projekta (IDP) arhitekture, na osnovi unikatnih lastnostih parcele, okolja in investitorjevih želja

 • Analiza primernih materialov, gradbenih sistemov in tehnik gradnje, glede na investitorjeva merila

 • Izdelava izračunov in elaboratov

  • Energetska varčnost

  • Ekološko točkovanje

  • Pred-investicijska ocena

 • Optimizacija projekta in proračunske prilagoditve

 • Pridobivanje projektnih pogojev soglasodajalcev 

 • Izdelava projekta za gradbeno dovoljenje (DGD) z vsemi potrebnimi prilogami

 • Načrt gradbene konstrukcije s statičnim izračunom

 • Elaborat gradbene fizike

 • Elaborat požarne varnosti

 • Elaborat zaščite pred hrupom

 • Izdelava projekta za izvedbo (PZI) z vsemi potrebnimi prilogami

 • Izdelava projekta izvedenih del (PID)

 • Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe del

Every day topics based on commitment:

We are obliged to sustainable planning and building of unique and individual living and working space in order to provide harmonious being of humans in material and non-material world.

Iskalni nizi: montažna gradnja, pasivne hiše, SMARTLiving, drugo mnenje, revizije, zrakotesnost, blower door, projektno vodenje, Samooskrbne skupnosti, naravni materiali, ekologija, zdravo bivanje, krizni managemend, vodenje, optimizacija procesov, lesena gradnja, PMD Golob, Lesnegradnje, projektiranje, proizvodnja hiš, passivhaus, revitalizacija, sanacija, ekosklad , pasivne hiše, zrakotesno, phpp, blower door, energetska izkaznica, naravni gradbeni materiali, les, slama, celuloza, parketi, fasade, opaž, izolacija, macesen, energetske sanacije, obnove, športni pod, montažne, DRUGO MNENJE

Koroška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija