SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše

Vsak gradbeni objekt potrebuje neko vsebino, opredeljeno z namenom uporabe kot je:

  • bivanje: stanovanja,

  • dejavnost: pisarne, proizvodni in obrtni obrati, kmetijska ali kaka druga dejavnost,

ker je sam po sebi neuporaben, zato se osnovni namen uporabe določi že z gradbenim dovoljenjem.

A kaj je še lahko  gradbeni objekt ? Lahko je ZGODBA !

 

Zgodbo lahko ustvarite v sodelovanju z nami tako, da

  • vam pripravimo projektno nalogo za doseganje zastavljenih ciljev

  • poiščemo ustrezen program in razpis-e, za pripravljeno projektno nalogo

  • skupaj z vami izdelamo celotno dokumentacijo za prijavo na ustrezen in izbran razpis 

  • po uspešnem izboru vašega projekta na razpisu, lahko za vas izvajamo celotno administracijo z izdelovanjem potrebnih poročil 

  • prevzamemo izvajanje dogovorjenih projektnih aktivnosti kot so na primer: raziskava trga, promocija, organiziranje dogodkov, ipd.

USPEH izhaja iz novih idej in zagotovljenih virov  in z Vami želimo ustvariti

novo zgodbo uspeha 

Every day topics based on commitment:

We are obliged to sustainable planning and building of unique and individual living and working space in order to provide harmonious being of humans in material and non-material world.

Iskalni nizi: montažna gradnja, pasivne hiše, SMARTLiving, drugo mnenje, revizije, zrakotesnost, blower door, projektno vodenje, Samooskrbne skupnosti, naravni materiali, ekologija, zdravo bivanje, krizni managemend, vodenje, optimizacija procesov, lesena gradnja, PMD Golob, Lesnegradnje, projektiranje, proizvodnja hiš, passivhaus, revitalizacija, sanacija, ekosklad , pasivne hiše, zrakotesno, phpp, blower door, energetska izkaznica, naravni gradbeni materiali, les, slama, celuloza, parketi, fasade, opaž, izolacija, macesen, energetske sanacije, obnove, športni pod, montažne, DRUGO MNENJE

Koroška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija