SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše
Naši referenčni projekti
Nove stavbe

​​- Nizko-energijska eko hiša Lorenčič, Lokavec (arhitektura in izvedba)

- Pasivna eko hiša Lorenčič, Lokavec (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Rozman, Kamnica (idejni projekt)

- Nizko-energijska eko hiša Biles, Vinska Gora (arhitektura in izvedba)

- Pasivna eko hiša Ribič, Pesnica (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Srša, Orehova vas (idejni projekt)

- Nizko-energijska eko hiša Gril, Arja vas (arhitektura in izvedba)

- Nizko-energijska hiša Božovič Močivnik, Krško (izvedba)

- Zaselek pasivnih eko hiš Ranca, Pesnica (idejni projekt izdelan po    

  geomantski analizi zemljišča)

- Dokončanje hotela Chalet, Italija

- Pasivna eko hiša Novak, Zg. Velka (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Birsa, Celje (arhitektura in izvedba)

- več ... 

Revitalizacije

​​- Večstanovanjska stavba Gregorčičeva 4-6, Radenci (predinvest. analiza)

- Enostanovanjska hiša Krepek, Maribor (EnerPHit predinvest. analiza)

- Večstanovanjska stavba Aškerčeva 4, Maribor (predinvesticijska analiza)

- Šport hotel Pokljuka (energetska predinvesticijska analiza)

- Poslovna stavba SRC, Ljubljana (energetska pred-investicijska analiza)

- Pasivna eko hiša Rozman, Kamnica (revizija projekta, investicijska ocena)

- Pasivna eko hiša Biles, Velenje (arhitektura, projektno vodenje, izvedba)

- Poslovni objekt, Lokavec (idejni projekt)

- Obnova cimprače, Jurovski dol (posnetek stanja)

- Pasivna eko hiša Jelušič, Zagreb (idejni projekt)

- več ...​​

Človeški potenciali

​​- predavanja za usposabljnje ekonomistov na višji strokovni šoli v Mariboru

- projekt PPS EQUAL z oblikovanjem programov za nacionalne politke

  zaposlovanja s sofinanciranjem iz EU socialnega sklada 

- oblikovanje in izvajanje programov javnih del za MO Maribor

- izdelava in uporaba orodij za prepoznavanje danosti in potencialov

  posameznikov z vodenjem v osebnosto karierno pot; CIP-center za

  iskanje zaposlitve s sofinanciranjem Zavoda RS za zaposlovanje

- predavanja, referati in usposabljanja na teme: "Ustvarjalnost in

  organizacija", "Osebnostna rast in podjetnost", "Človek-harmonija-

  ustvarjalnost-podjetnost-razvoj", "socialno podjetništvo",

  "samoorganiziranje in animiranje brezposelnih oseb", "osebnostni razvoj"

Poslovne in tehnološke reference

​​​​- Krizno vodenje podjetja BIVA hiše d.o.o. več ...

​​- Svetovanje družbi UNIOR d.d. pri vzpostavitvi modela reševanja            

  hčerinskega podjetja BIVA hiše d.o.o. ​ več ...

​​​- Implementacija tehnologije proizvodnje montažnih hiš v podjetju BIVA

  hiše d.o.o., več ...

- Zagon, uspešna rast in uspešno izpeljana prisilna poravnava podjetja

  PMD Golob d.o.o.

- Upravljanje pri prvi prisilni poravnavi podjetja Jutranjka d.d. Sevnica

- Ustanovitev in zagon regijskega podpornega podjetniškega okolja

- Razvojno in procesno delovanje v republiški in občinski javni upravi

Zrakotesnost - Blower door meritve

​​- Stanovanjska hiša Lorenčič, Lokavec

- Stanovanjska hiša Rozman, Kamnica

- Stanovanjska hiša Žižek, Rogoza

- Vrtec Zg. Duplek

- Stanovanjska hiša Biles, Velenje

- Vrstne hiše Domino, Maribor - Pobrežje

- Vrstne hiše Miklavž na Dravskem polju

​- Stanovanjska hiša Karlovšek, Celje

- Stanovanjska hiša Birsa, Celje

- več ...

Športni podi

​​- Telovadnice OŠ Preserje pri Domžalah

- Telovadnica OŠ Podnanos

- ŠD Gripe Split

ŠD Zagorje

- ŠD Tri Lilije Laško

- več ...

PHPP in EnerPHit izračuni 2017

- NEH Makovšek, Oplotnica

- EnerPHit NEH Okorn, Maribor

- EnerPHit Poslovna stavba MISI, Šentilj

- PH Vrabl, Maribor

- EnerPHit Večstanovanjska stavba Gregorčičeva 4-6, Radenci

- NEH Volarič, Jakobski dol

- PH Radovan, Ljubljana

- EnerPHit Večstanovanjska stavbe Pipuševa, Maribor

- Naselje PH in NEH Trnovska vas

- več ...

Obrtne storitve

​​- Studenška brv Maribor - polagane Bangkirai podnic

- Spomenik "Onemele puške" Velenje - polaganje Bangkirai podnic

- Stavbno mizarska dela:

- Parketarska dela:

- Fasaderska dela:

- Izolaterska dela:

- več ...

Every day topics based on commitment:

We are obliged to sustainable planning and building of unique and individual living and working space in order to provide harmonious being of humans in material and non-material world.

Iskalni nizi: montažna gradnja, pasivne hiše, SMARTLiving, drugo mnenje, revizije, zrakotesnost, blower door, projektno vodenje, Samooskrbne skupnosti, naravni materiali, ekologija, zdravo bivanje, krizni managemend, vodenje, optimizacija procesov, lesena gradnja, PMD Golob, Lesnegradnje, projektiranje, proizvodnja hiš, passivhaus, revitalizacija, sanacija, ekosklad , pasivne hiše, zrakotesno, phpp, blower door, energetska izkaznica, naravni gradbeni materiali, les, slama, celuloza, parketi, fasade, opaž, izolacija, macesen, energetske sanacije, obnove, športni pod, montažne, DRUGO MNENJE

Koroška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija