SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše

MONTAŽNA GRADNJA SL-KIT® je sistem pripravljenih elementov (stene, pod, streha), ki jih s pomočjo preglednih navodil ali s pomočjo najetega inštruktorja z opremo, lahko v nekaj dneh sami sestavite v želeno obliko hiše. Sistem je primeren tudi za postavitev mobilnih poslovnih enot.

 

Sestaljanje hiše poteka s preverjenimi materiali in detajli za dosego nizko-energijskih značilnosti hiše.

Izvedba upošteva zakonitosti sodobne gradbene biologije (trajnostna gradnja, naravni materiali, inteligentna zaščita dihal oz. zdravja in vgrajenih materialov) in sodobne gradbene fizike (paro-prepustnost, zrakotesnost, fazni zamik).

 

               SONARAVNA            ENERGETSKA            NARAVNI                SAMOGRADNJA           HITROST           VARNOST           PRIHRANEK            MOBILNOST

               GRADNJA                 VARČNOST               MATERIALI                                               IZVEDBE                                     DENARJA

Every day topics based on commitment:

We are obliged to sustainable planning and building of unique and individual living and working space in order to provide harmonious being of humans in material and non-material world.

Iskalni nizi: montažna gradnja, pasivne hiše, SMARTLiving, drugo mnenje, revizije, zrakotesnost, blower door, projektno vodenje, Samooskrbne skupnosti, naravni materiali, ekologija, zdravo bivanje, krizni managemend, vodenje, optimizacija procesov, lesena gradnja, PMD Golob, Lesnegradnje, projektiranje, proizvodnja hiš, passivhaus, revitalizacija, sanacija, ekosklad , pasivne hiše, zrakotesno, phpp, blower door, energetska izkaznica, naravni gradbeni materiali, les, slama, celuloza, parketi, fasade, opaž, izolacija, macesen, energetske sanacije, obnove, športni pod, montažne, DRUGO MNENJE

Koroška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija