SMARTLiving - umetnost bivanja ali "Kako varno in strokovno skozi projekt gradnje ali obnove hiš, objektov

ENEPRO - ENErgije & PROstor

​Neprofitni zavod ENEPRO - institut za energije in prostor Maribor bil je ustanovljen januarja leta 2011 z namenom in poslanstvom zagotavljanja harmoničnega bivalnega in ustvarjalnega okolja za vse, ki želijo, znajo in zmorejo sprejeti in uresničevati usmeritev optimalne celostne gradnje.

Vizija je povezovati energije in prostor v harmonično celoto, saj je to tisti vzvod, ki ustvari pogoje za doživljanje zadovoljstva, ustvarjalnosti daje  krila ter sproža priložnosti za napredovanje. Usklajenost oziroma uravnoteženost med energijo in prostorom, določa kvaliteto bivalnega in delovnega okolja.

Z uveljavljanjem naprednih in skladnih rešitev oblikujemo, prenavljamo in gradimo hiše, stanovanja, poslovne, športne in druge objekte kot so: mostovi, razgledni stolpi in drugi, na način SONARAVNE GRADNJE

VIZITKA

 

ENEPRO-institut za energije in prostor, Maribor

matična številka: 3917118

davčna številka: 28627121; ni zavezanec za DDV

vpis: Registersko sodišče v Mariboru, Srg 2011/3750

 

SKD: 74.90 - druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

IZJAVLJAMO, da:

 

Jamčimo PREVERJENA praktična znanja z vrhunsko kakovostjo, utemeljene na naj-sodobnejših dognanjih stroke, ki jih odgovorno  prenašamo koristnikom naših storitev, več: področje USPOSABLJANJE.

Every day topics based on commitment:

We are obliged to sustainable planning and building of unique and individual living and working space in order to provide harmonious being of humans in material and non-material world.

Iskalni nizi: montažna gradnja, pasivne hiše, SMARTLiving, drugo mnenje, revizije, zrakotesnost, blower door, projektno vodenje, Samooskrbne skupnosti, naravni materiali, ekologija, zdravo bivanje, krizni managemend, vodenje, optimizacija procesov, lesena gradnja, PMD Golob, Lesnegradnje, projektiranje, proizvodnja hiš, passivhaus, revitalizacija, sanacija, ekosklad , pasivne hiše, zrakotesno, phpp, blower door, energetska izkaznica, naravni gradbeni materiali, les, slama, celuloza, parketi, fasade, opaž, izolacija, macesen, energetske sanacije, obnove, športni pod, montažne, DRUGO MNENJE

Koroška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija